Bevoegdheid

Geen bevoegdheid?

Wie maximaal 6 klokuren in de week als docent lesgeeft in het mbo of voortgezet onderwijs, heeft geen onderwijsbevoegdheid nodig. Met voorbereidingsuren is dat één dag per week. Ook een PDG-getuigschrift voor het mbo is niet noodzakelijk (zie de WEB, artikel 4.2.1 lid 6, en de Wet voortgezet onderwijs 2020, artikel 7.19). Wel geeft iemand dan les onder begeleiding van een docent. Wie meer uur per week les wil geven, moet zelf binnen 2 jaar een bevoegdheid halen of het PDG-getuigschrift. In die periode mag iemand al zelf lesgeven, onder de bevoegdheid van een docent. De school waar iemand les wil geven, kan daarbij helpen. (bron: rijksoverheid.nl)

Bevoegdheid lesgeven in het mbo

Als instructeur

Als instructeur begeleid je studenten vooral tijdens het praktijkgedeelte van het onderwijs op een mbo-school. Je bent benoembaar als instructeur als je kunt aantonen dat je daar vakinhoudelijk, vakdidactisch en pedagogisch bekwaam voor bent. Hiervoor heb of haal je het Pedagogisch Didactisch Certificaat voor instructeurs.

Als docent

Met een eerste- of tweedegraads bevoegdheid ben je benoembaar als docent in het mbo. Daarnaast kun je in het mbo benoemd worden als docent met een geschiktheidsverklaring in combinatie met een pedagogisch-didactisch getuigschrift (PDG). Dat getuigschrift kun je halen via het PDG-traject: een zij-instroomtraject waarbij je tegelijkertijd werkt en leert.